Email: info@artinus.vn

Hotline: 028 6298 3767

Close

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại Artinus có thể thanh toán bằng các hình thức sau:

  • ATM
  • Internet Banking
  • Credit card/ Visa

Lưu ý: Thẻ ATM của quý khách phải được kích hoạt chức năng thanh toán trực tuyến.

HOTLINE: 028 6298 3767