Một bể cá cảnh hình hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật

Bài toán về thể tích của hình hộp chữ nhật là tài liệu do đội ngũ giáo viên của GiaiToan biên soạn với lời giải chi tiết cho dạng bài liên quan đến các công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật giúp các bạn học sinh nắm vững các kiến thức về hình hộp chữ nhật và áp dụng tính toán trong các bài tập. Mời các bạn học sinh cùng tham khảo bài viết.

Đề bài: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 60cm, chiều cao 80cm.

a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể cá không có nắp).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) Mực nước trong bể bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể).

Hướng dẫn:

Để giải được bài toán, ta thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Tính diện tích dùng làm bể cá.

Diện tích dùng làm bể cá = diện tích xung quanh của bể + diện tích đáy của bể.

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật: Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Công thức: Sxq = (a + b) x 2 x h

Trong đó Sxq là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật.

a, b là chiều dài và chiều rộng của hình hộp chữ nhật.

Read More  Chụp hình ngoại cảnh cá nhân

h là chiều cao của hình hộp chữ nhật.

+ Bước 2: Tính thể tích của bể cá.

Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Công thức: V = a x b x h

Trong đó V là thể tích của hình hộp chữ nhật.

a, b là chiều dài và chiều rộng của hình hộp chữ nhật.

h là chiều cao của hình hộp chữ nhật.

+ Bước 3: Tính chiều cao của mực nước trong bể.

+ Bước 4: Tính thể tích nước có trong bể.

Lời giải:

a) Đổi 60cm = 0,6m; 80cm = 0,8m

Chu vi đáy của bể cá hình hộp chữ nhật là:

(1,2 + 0,6) x 2 = 3,6 (m)

Diện tích xung quanh của bể cá hình hộp chữ nhật là:

3,6 x 0,8 = 2,88 (m2)

Diện tích đáy của bể cá hình hộp chữ nhật là:

1,2 x 0,6 = 0,72 (m2)

Diện tích kính dùng làm bể cá hình hộp chữ nhật là:

2,88 + 0,72 = 3,6 (m2)

b) Thể tích của bể cá hình hộp chữ nhật là:

1,2 x 0,6 x 0,8 = 0,576 (m3)

c) Chiều cao của mực nước trong bể là:

0,8 x 3 : 4 = 0,6 (m)

Thể tích nước có trong bể là:

1,2 x 0,6 x 0,6 = 0,432 (m3)

Đáp số: a) 3,6m2

b) 0,576m3

c) 0,432m3

Câu hỏi liên quan:

  • Một khối kim loại hình lập phương có cạnh 1/5m. Mỗi xăng-ti-mét khối kim loại nặng 6,2g
  • Diện tích toàn phần của hình lập phương là 4,86dm2. Diện tích một mặt của hình đó là?
  • Một hình lập phương có cạnh 4cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần
  • Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 486dm2
  • Hình lập phương thứ nhất có cạnh 8cm, hình lập phương thứ hai có cạnh 4cm
  • Hình lập phương A có cạnh 4cm. Hình lập phương B có cạnh gấp 2 lần cạnh hình lập phương A
Read More  Cá cảnh bị lắc

Như vậy, GiaiToan.com đã gửi tới các bạn học sinh Bài tập liên quan đến thể tích hình hộp chữ nhật. Ngoài ra, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm các tài liệu và các công thức khác khác do GiaiToan biên soạn để học tốt môn Toán hơn. Với phiếu bài tập này sẽ giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tập tốt!