Email: info@artinus.vn

Hotline: 028 6298 3767

Close

Điều khoản và điều kiện sử dụng

Điều khoản và điều kiện sử dụng

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NỘI DUNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRANG WEBSITE TMĐT BAOTANGCHUPANH3D.VN HOẶC ARTINUS3DVIETNAM.COM (VIẾT TẮT LÀ WEBSITE ARTINUS). NẾU BẠN KHÔNG MUỐN BỊ RÀNG BUỘC BỞI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY VUI LÒNG CHẤM DỨT VIỆC TRUY CẬP WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI. VIỆC TRUY CẬP WEBSITE ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN ĐÃ CHẤP THUẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY.

Điều khoản sử dụng chung

Bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản & Điều kiện này trước khi truy nhập và sử dụng  dịch vụ trên Website TMĐT Artinus (gọi tắt là “Website Artinus”) của Công ty TNHH Artinus. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn chấp thuận Điều Khoản & Điều Kiện này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định về sử dụng Dịch vụ trên Website baotangchupanh3d.vn hoặc artinus3dvietnam.com. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về bản thỏa thuận này, vui lòng liên hệ chúng tôi qua email info@artinus3dvietnam.com.

Chúng tôi có thể cập nhật điều khoản này theo thời gian mà không cần báo trước vì các lý do pháp lý hoặc theo quy định hoặc để cho phù hợp với hoạt động của website Artinus. Mọi thay đổi sẽ được thông báo cho bạn thông qua địa chỉ e-mail mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc thông qua một thông báo phù hợp trên trang website Artinus.

1. Website của Công ty TNHH Artinus

  • Những điều khoản & điều kiện này áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng Website của Công ty TNHH Artinus bao gồm cả các nhà phân phối nội dung video, thông tin và những dịch vụ khác của Website. Website này có thể chứa những liên kết đến Website của bên thứ ba không thuộc sở hữu của Công ty TNHH Artinus bao gồm nhưng không giới hạn đến các đối tác của Công ty TNHH Artinus và/hoặc các bên thứ ba có liên quan đến Công ty TNHH Artinus. Để tránh hiểu nhầm, khách hàng đồng ý rằng khi khách hàng truy cập vào bất kỳ các Website liên kết với baotangchupanh3d.vn hoặc artinus3dvietnam.com thì baotangchupanh3d.vn hoặc artinus3dvietnam.com sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong việc kiểm soát nội dung, chính sách bảo mật thông tin hoặc những phần khác trong các Website của bên thứ ba mà khách hàng truy cập vào. Hơn nữa, baotangchupanh3d.vn hoặc artinus3dvietnam.com sẽ không thể kiểm duyệt hoặc biên tập lại nội dung trên các Website của bên thứ ba. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích khách hàng đọc kỹ các điều khoản, điều kiện và chính sách bảo mật thông tin của các Website của bên thứ ba mà bạn truy cập.

2. Truy cập vào website của Công ty TNHH Artinus (“Website”)

  • Công ty TNHH Artinus chấp thuận cho bạn sử dụng Website như đã công bố trong điều khoản sử dụng dịch vụ, bao gồm: (i) sử dụng Website cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (ii) khách hàng không được phép sao chép hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào của Website này cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào mà không thông báo trước bằng văn bản cho Công ty TNHH Artinus cũng như không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty TNHH Artinus; (iii) khách hàng không được phép thay đổi và chỉnh sửa bất cứ phần nào của Website này; (iv) khách hàng phải tuân theo điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ.
  • Để truy cập vào một số tính năng của Website, khách hàng cần cung cấp một số thông tin đầy đủ và chính xác cho việc thanh toán và giao nhận hàng. Khách hàng cam kết truy cập, sử dụng và tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra sau khi đã xác minh thông tin cung cấp cho Công ty TNHH Artinus, và khách hàng phải giữ mật mã tài khoản an toàn. Công ty TNHH Artinus không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ những mất mát nào liên quan đến khách hang việc sử dụng tài khoản của khách hàng một cách bất hợp pháp, khách hàng phải chịu trách nhiệm cho những mất mát của The Pizza Company hoặc những mất mát do sử dụng bất hợp pháp.
  • Khách hàng đồng ý không sử dụng bất cứ hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn, người máy, gián điệp…để truy cập vào Website và gửi nhiều thông tin yêu cầu đến máy chủ của Công ty TNHH Artinus nhiều hơn một người bình thường có thể làm được bằng việc sử dụng Website thông thường trong một khoản thời gian nhất định.

3. Bồi thường

  • Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho Công ty TNHH Artinus, công ty mẹ, nhân viên chi nhánh, ban giám đốc, người làm thuê và các đại lý dựa trên toàn bộ/bất cứ các yêu sách, thiệt hại, mất mát, nghĩa vụ, chi phí hoặc nợ (bao gồm nhưng không giới hạn phí công chứng) phát sinh do: (i) khách hàng truy cập & sử dụng Website của Công ty TNHH Artinus, (ii) khách hàng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong phần điều khoản sử dụng dịch vụ này, (iii) khách hàng vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn tác quyền, tài sản, hoặc là quyền cá nhân, (iv) bất cứ các yêu sách nào từ phần đăng ký thông tin cá nhân gây thiệt hại cho bên thứ ba. Trách nhiệm về bồi thường sẽ được áp dụng xuyên suốt trong các điều khoản sử dụng cũng như việc truy cập vào Website của chúng tôi.

4. Tài sản trí tuệ của Công ty TNHH Artinus

  • Website này chứa nhiều bản quyền thương hiệu có giá trị do Công ty TNHH Artinus và các chi nhánh, thành viên sở hữu và sử dụng. Những bản quyền thương hiệu này được sử dụng để phân biệt các chất lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty TNHH Artinus. Những bản quyền thương hiệu này và các tài sản có liên quan được bảo vệ để tránh không được tái sản xuất và giả mạo theo luật quốc gia và luật quốc tế và không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH Artinus.
  • Văn bản, hình ảnh minh họa, mã html có trong Website này sẽ không được sao chép, phân phối, trưng bày, tái sản xuất và truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phương tiện nào mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty TNHH Artinus.
HOTLINE: 028 6298 3767